Fakta om Vollebekk Fabrikker

Vollebekk Fabrikker var et samarbeidsprosjekt mellom Bydel Bjerke, Pådriv Oslo, OBOS og Aspelin Ramm. Fabrikken lå i Brobekkveien 54 i Oslo, og ble åpnet 10. mars 2018 som et midlertidig sted for utvikling og inkubasjon av løsninger innen gjenbruk, reparasjon, grønn produksjon og forretningsutvikling. I de gamle fabrikklokalene har det i de siste årene vært produksjon, verksted og kontorer til nærmiljøet, oppstartsbedrifter, bærekraftsvirksomheter, entreprenører og organisasjoner. 

Målsettingen med Vollebekk Fabrikker var å skape et sted og miljø hvor aktører kunne utvikle, teste og demonstrere sikrulære løsninger. I tillegg har fabrikken jobbet aktivt for å koble beboere, gründere og etablert næringsliv og øke interessen for sirkulær økonomi. Det målet kan vi slå fast at ble nådd.

Noen utvalgte resultat Fabrikken har skapt

Fra mars 2018 til desember 2022 har det vært over 100 ulike sosiale og grønne virksomheter innom fabrikken. Fra kommersielle, grønne bedrifter til sosiale entreprenører, fra kampsportaktivitet til urban matproduksjon. 

Ukentlig har det blitt holdt opptil 7 gratisaktiviteter for nabolaget.

100 ungdommer har vært i sommerjobb og over 50 personer på arbeidstrening.

Fabrikken reddet 762 tonn med bygningsmaterialer, møbler, interiør, sykler, tekstiler, epler, kaffegrut etc. Den største massen var fabrikkhallen med 232 tonn som Resirqel fikk Aspelin Ramm og OBOS til å ombruke.

Fabrikken utvidet konseptet til ekstra lokaler eid av JM i Vollebekkveien 2 A og B fra 2018-20. Var en fødselskanal til nye bedrifter: grutens soppfarm, Norske mikrohus,  ungomsdrevet sykkelverksted som etterhvert ble tatt inn i bydelens drift, og mange mange flere eksempler

I 2020 åpnet redesign og reparasjonsbutikk og kafe i lokalene. Søstrene Foroozesh & Farnoosh har drevet Canvas Café som har blitt et populært møtested for nabolaget.

I 2020 laget Urgent Agency en foreløpig erfaringsrapport om Vollebekk Fabrikker som ligger åpent tilgjengelig

I 2020 laget Urgent Agency en foreløpig erfaringsrapport om Vollebekk Fabrikker som ligger åpent tilgjengelig

I 2021 overtok Fabrikken den tidligere Circle K bensinstasjonen rett ved Vollebekk Fabrikker for å skape liv i det i ett år før den ble revet. Det ble showroom & kontor for Resirqel som jobber for ombruk av byggematerialer og sykkelverkstedet B9 sykkelfiks fra Bydel Bjerke

Vollebekk Fabrikker ble inspirasjonen til Startblokka som ble startet i 2021.

Vollebekk Fabrikker var Pådriv sitt første store prosjekt, og demonstrerte at det var mulig å skape samarbeidsprosjekt om byutvikling på tvers av sektorer som kaster mye av seg for både partnerne og samfunnet. Det ble springbrettet til mange andre samarbeidsprosjekt!

Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

Vil du starte et eget lignende prosjekt?

Vil du besøke et lignende aktivt prosjekt? 

Vil du snakke med noen av partnerne om prosjektet?